Д-р Нина Панчева - лекар по дентална медицина

Лечение на коренови канали

Пулпит се получава, кoгато кариеса е достигнал  в дълбочина до зъбната пулпа ( там се намира съдово – нервния сноп ) или с други думи, когато е навлязал до нерва на зъба. Това означава, че в по- голямата част от случаите, е необходимо да се стигне до изваждане на нерва, почистване на кореновите канали на зъба и  отстраняване на инфектираната тъкан. Това се случва посредством специални инструменти – ръчни и машинни. След това, кореновата система се запълва със специални пасти и лечението  на ниво канали е завършено. Всичко това се извършва е едно посещение и след пълното обезболяване на пациента. Едно кореново лечение е екзактно, когато са открити всички коренови канали, обработени са по цялата им дължина, съобразено с тяхната индивидуална анатомия. За целта се работи по определена технология, използват се различни ръчни и машинни инструменти, апекслокатор, ендомотор ( мотор, на който се поставят машинните инструменти, без които не би могло да се постигне оптимален резултат ). Лечението протича под рентгенов контрол.

Когато инфекцията е преминала извън зъба, тоест вече е разпространена в костта, усложнението преминава в периодонтит. Причините може да са както от недобре лекувани канали в миналото и оставена инфекция, необработване до края на канала и т.н. , така и прекаленото забавяне на лечението на пулпита. Тогава вече се образува „ черно кръгче „ на рентгеновата снимка, в областта на корена на зъба. Това се нарича гранулом. Лечението на тези зъби отнема няколко посещения .

В случай, че каналите са били лекувани някога, но се налага да се прелекуват, се извършва релечение на кореновите канали. Процеса е много различен от първичното лечение на каналите. Необходимо е да се отстранят стари заплънки по каналите, да се открият и прходят до върха всички накали. Само по този начин може да се постигне оздравителен процес и да се запази компрометирания зъб.

Оздравителния процес се изразява в постепенното намаляване размера на гранулома, до неговото напълно заличаване ( заместването му от нова кост ) . 

ПредиСлед

ПредиСлед