Д-р Нина Панчева - лекар по дентална медицина

Глас-фибровлакна

Това са специални влакна, чиято структура и формула за дълготраен успех и уникална и патентована.

Продуктите на everStick са насочени към минимално инвазивната дентална медицина, като стремежа е зъбните тъкани на пациента да се запазят максимално дълго време, доколкото е клинично възможно. В същото време, всички други възможности за лечение остават налични.

Aдхезивни мостове

Използването на такъв вид мост е в случаите, в които зъбите, ограничаващи дефекта ( там където липсва зъб ) , са живи и може да се спести тяхното изпиляване с цел поставяне на мост. От тези влакна се изработва скеле, което е изключително надеждно и осигурява функционирането на този мост околко 5 години. По този начин са възстановени липсващия зъб, дъвкателната, говорната функция , както и естетиката.

Случай 1: Етапи на процедурата

Липсващ зъб и кариес на съседни зъбиПочистени кариесиСлед изработване на моста

 

Шиниране на зъби

В случаи на пародонтално компрометирани ( разклатени ) зъби, които имат нужда от шиниране. Израбитва се шина, която е изключително надеждна и стабилна. Поставена от вътрешната страна на зъбите, към езика, осигурява комфорта на пациента, като по никакъв начин не нарушава говора, функицята и естетиката. Осугурява се стабилност на зъбите, място за почистване и самопочистване, абсолютно безметална конструкция. Възможно е да се отложи изваждането на зъба с около 4.5 години.

 

Щифтови изграждания на ендодонтски лекувани зъби

Изработването на щифтови възстановявания с този вид влакна осигурява изключително здрави, естетични и минимално инвазивни изграждания. Върху така изградения зъб, без проблем може да се продължи към поставянето на високоестетични безметални конструкции , например изцяло керамични корони във фронталната област, както и послойно адхезивно изграждане на зъба ( с композити ).

Естетични ортодонтски ретейнери

След ортодонтско лечение, винаги идва въпроса как ще бъдат стабилизирани зъбите. Изпосзването на специални за това влакна, позволява изработването на елегантни, надеждни, безметални шини, които отново не нарушават комфорта, говорната, дъвкателната функция, както и естетиката.

 

Случай 2

Зъби, изолирани с кофердам и изработено скеле от влакна. Върху него ще се изработи липсващият зъб от композитен материал (използван при направа на пломби)

 

Галерия

StickTech

StickTech

StickTech

StickTech

StickTech

StickTech

StickTech

StickTech