Д-р Нина Панчева - лекар по дентална медицина

Мостове

Един от начините за възстановяване на едни или няколко липсващи зъби, е изработването на мостова конструкция. Това налага изпиляването на съседните зъби, които ограничават дефекта. Така те ще служат за мостоносители ( зъбите, върху които се поставя мостът ). След това следват няколко клинични и лабораторни етапа, като изработване на временен мост - от пластмаса, снемане на отпечатък, метална проба, определяне на цвят и др. , докато се достигне до фиксирането на конструкцията в устата.

Трябва да се знае, че когато се загъби дори и един зъб и ако не бъде запълнено празното място, настъпват промени и в двете зъбни редици. Изработването на мост е от изключителна важност, поради няколко причини.

  1. След загубата на зъб, съседните зъби, които ограничават дефекта, се наклоняват към празното място, като в същото време се оголва част от кореновата им повърхност. Зъбът, който се намира на противоположната зъбна дъга ( ако липсва зъб от долната редица, този от горната и обратното ) , прораства също към дефекта. Разбира се, този процес отнема известно време, но е неизбежен. Процеса се нарича „ ефекта на Годон – Попов „. По този начин, образувалия се патологичен процес все повече напредва във времето. Това от своя страна прави по- нататъшното протезиране по- трудно. Мястото, където би могло да се постави мост или имплант постепенно се затваря, зъбът или зъбите от другата редица прорастват и за да се освободи място за имплантиране или протезиране, е необходимо предприемане на по- сложен лечебен план.
  2. Загуба на функция в обеззъбения участък, при което настъпва неравномерно разпределяне на дъвкателните сили, прекалени натоварвания върху съседните зъби, като и изменения в темпоромандубуларната става. Също така може да бъде нарушена и говорната функция, защото определени букви се изговарят по различен начин, има „ съскане „ при говор, както и излизане на слюнка от устата, което е неприятно.
  3. Естетически съображения – разбира се, загубата на зъб винаги води до нарушения на естетиката - празното място при говор, смях, комуникация, обикновено не остава незабелязано от околните.

Изработването на временен мост е изключително необходимо, тъй като предпазва изпилените зъби от термични дразнения ( ако са живи ) , както и от инфектиране от бактериите, които се намират в устната кухина. Изпилените зъбни тъкани остават открити за всички микроорганизми от слюнката. Временната конструкция възстановява говора, дъвкателната функция, както и естетиката. Това е от изключително значение за пациента. Изключително важни са оздравителния процес на меките тъкани. Също така дават идея за това как ще изглежда бъдещата конструкция и има ли нужда да се промени формата, захапката и т.н. След като успешно се премине през този етап, вече можем да преминем към изработването на постоянните конструкции.

Циркониев мост

Циркониев мост

Циркониев мост

Циркониев мост

Циркониев мост

Циркониев мост

Металокерамичен мост

Металокерамичен мост