Д-р Нина Панчева - лекар по дентална медицина

Синус лифт

Като правило, за да бъде даден пациент кандидат за поставяне на имплант, трябва да има достатъчно височина и широчина на костта. За съжаление, ако пациентът е бил без зъб или зъби от дълго време, костта която някога е поддържала зъбите става отслабена и нейното качество се влошава. Същото се случва,  ако дълго време персистират в устата зъби с грануломи, които „ изяждат“ костта. Резултат е липса на височина на костта, която да може да задържи дентален имплант.

РЕШЕНИЕТО :

За да се резреши този проблем, са развити техники за сунус лифт, които позволяват костта на горна челюст да регенерира, като предоставя достатъчно място за поставянето на имплант. Процедурата е била направена за първи път през средата на седемдесетте, усъвършенства се в времето, като в днешно време се изпълнява често и успешно. Различни техники на синус лифт се използват, в зависимост от клиничния случай.

Успешното поставяне на дентален имплант изисква минимално 10 мм. височина на костта. Още повече, плътността на костта на горна челюст често е ниска, което може да доведе до усложнения по време на фиксацията на импланта. Ето тук идват процедурите по повдигане на пода на сунуса.

Максиларните синуси представляват две околоносни кухини, разположени в тялото на горната челюст.  При различните хора, разположението, широчината, дългочината им са строго индивидуални. Едно от най- важните неща при поставянето на импланти е да се знае точното разположение на синусите и долнучелюстния нерв.

Синус лифт – това е хирургическа процедура, при която се повдига пода на синусната кухина.

Снимки от процедурата (кадрите може да са неподходящи за някои потребители):

Репозицията да долнучелюстния нерв представлява преместване на нерва, за да може да се освободи достатъчно място за поставянето на импланта, без да се засегне въпросния нерв.

Сплит крест – в случаите, когато широчината на костта не е достатъчна. Тогава костта се разделя, поставя се импланта, запълва се с допълнителна кост и се затваря.

Когато няма достатъчно кост, има и още една опция- операция, при която набавяме кост от съседно място, например от брадичката. Това е най – сигурния начин, че костта ще се интегрира на мястото.

Описаните по- горе операции са много бегло представени. Ако се наложи някоя от тях, ще бъдете много подробно запознати в кабинета!