Д-р Нина Панчева - лекар по дентална медицина

Керамични корони на зъби с лекувани канали

Този вид корони се изработват за възстановяване на ендодонтски лекувани зъби ( зъби с предшестващо кореново лечение ).

След извършването на екзактно лечение на каналите, в някои случаи може да се пристъпи към изработването на такъв вид корони. Зъбът се изпилява,  взима се отпечатък, след това в лабораторията се изработва от керамика липсващата част от зъба. Тук особеното е, че вътрешната част на короната изпълва вътрешността на зъба, като по този начин връзката е много силна.

Избягва се  нуждата от изграждане с щифт и композити, както и околовръсното изпиляване на целия зъб за обвивна корона.

Възстановява се изцяло естетиката, функцията и биологичността на зъба. 

Клиничен случай

 

Клиничен случай 2

 

Клиничен случай 3

Зъб 1 е с лекуван канал и предстои да бъде завършен с ендокорона. Следващите два зъба (2 и 3) са с вторични кариеси под амалгамени пломби.

Еднокоронка на модел

След лечение се фиксира ендокорона на зъб 1, а на зъби 2 и 3 се изработват естетични пломби.