Dr. Nina Pancheva - doctor in dental medicine

Experience

Денталната медицина се развива постоянно, а това изисква един зъболекар да отделя голяма част от времето си на курсове за повишаване на квалификацията и запознаване с новите тенденции в областта на стоматологията, с цел да предложи най-добрата услуга.

 

„Management of iatrogenic events, diagnosis and management of root resorption searching for hidden canals."
Lecturer Dr. Marga Ree, Netherland.– 12.04.2014 г .

Курс на тема ендодонтия – справяне с ятрогенни фактори, при лечение за коренови канали, коренова резорбция, диагностика и откриване на допълнителни коренови канали.

 

Мастер клас на тема „Възстановяване на силно разрушени зъби"

Курс с лектор Д-р Сергей Радлински, 18 – 19. 04. 2013 г.

 

Esthetic Alliance Program Module 1 : Treatment planning and restoring the single posterior dental implant. With the support of Nobel Biocare.

Лекционен и практически курс за поставяне на имплант, имплантологичен протокол за работа със системата на „Nobel Biocare".

 

Zimmer dental Product Training Course – Theory and Hands – on Whorkshop
– 03- 05 .02. 2010 г.

Лекционен и практически курс за работа с импланти със системата “Zimmer“

 

EverStick Hands On- training
in Turku on 3- 4 . 12. 2009 y.

Практически курс за работа с глас- фибровлакна.

 

“Current Concepts in American Dentistry : Advances in Implantology and Oral Rehabilitation“

– New York University College of Dentistry - March 1-5, 2010

 

„Съвременни пародонтални методи и техники на регенеративни терапии“
- 05.04.2013 г.